Skip to content

13.04.2011

Възможности и Предимства

Екипът от професионалисти, работещи с висококачествени информационни технологии, покриващи европейски и световни изисквания, следят търсенето на пазара и задоволяват потребителския интерес и нужди. Обратната връзка с клиентите дава възможност на портала за безплатно публикуване на обяви да отговаря на критериите и изискванията на потребителя, което води до засилване на потребителския интерес именно към услугите на Безплатно.бг. Нагледните секции, палитри с цветове, рекламна дейност, като цяло е достъпна до потенциалните и реални клиенти и съответно събужда или поддържа интереса им към разнообразната гама от услуги.
Висококвалифицирания екип се стреми към коригиране на слабите страни на уебсайта Безплатно.бг, като разширява пазарния си дял, разработва и усъвършенства информацията в сайта Bezplatno.bg. По-бавното отреагиране на нуждите на пазара трябва да бъде подобрено, чрез постоянно наблюдение на променливия пазар и незабавна иновация на услугите в отговор на търсенето на потребителя.
Възможностите, които се изправят пред Безплатно.бг са насочени към обхващане на по-голям пазарен дял от пазарната икономика.
Заплахите, които застрашават Безплатно.бг стимулират максимизиране качеството на услугите, нови идеи за осъвършенстването на функционалноста на софтуера, осигуряващи по-високо качество, поставящо конкуренцията на по-долно ниво.