Skip to content

29.04.2011

Командитно дружество – КД

За разлика от СД в това дружество един или няколко съучредители носят солидарна и неограничена отговорност по задълженията на дружеството, а останалите – само в размера на договорената вноска в началния капитал. Отговорният съучредител управлява дружеството и го представлява. Съучредителите с ограничена отговорност нямат право да управляват предприятието и на спиране на решения, приети от съучредителите с неограничена отговорност. Името на командитното дружество се състои от името на поне един от неограничено отговорните съдружници и обозначението “командитно дружество” (“КД”). Във всичко останало КД съответства на СД.
• Предимства:
– Предимство за ограничено отговорните съдружници е, че отговарят за задълженията на дружеството само до размера на предвидената вноска;
– За неограничено отговорните съдружници предимство е, че ограничено отговорните съдружници предоставят капитал за дейността на дружеството, без да участват в управлението му;
– Законът не изисква задължителен минимален капитал за учредяване на дружеството
• Недостатъци:
– За неограничено отговорните съдружници – отговарят за задълженията на дружеството с цялото си имущество;
– За ограничено отговорните съдружници – не участват в управлението на дружеството и не могат да спрат решенията на неограничено отговорен съдружник.;

Прочети още от Статии