Skip to content

30.04.2011

Командитно дружество с акции – КДА

КДА се образува чрез договор между учредители с ограничена и неограничена отговорност. Учредителите с ограничена отговорност трябва да бъдат не по-малко от трима и на тях им се дават акции на стойността на тяхната вноска в началния капитал. Учредители на дружеството се явяват съучредителите с неограничена отговорност, те свикват и учредителното събрание. В общото събрание право на глас имат само съучредителите с ограничена отговорност. Съветът на директорите се състои само от тях. Във всичко останало КДА съответства на акционерното.

Прочети още от Статии