Skip to content

12.05.2011

Планиране на рекламните комуникации

Съставянето на рекламния план:
– Защо трябва да се рекламира? (да се изясни нуждата и причината);
– Каква точно ще е рекламата (обекта) – предимства, свойства;
– Към кого е адресирана (целева аудитория) рекламата;
– Как да се подходи (подбиране на рекламоносители и средства);
– Какъв ще е обхвата на рекламното действие (къде ще се провежда);
– Какво ще е времетраенето (кога ще се провежда, периода от…до, етапи и приключване);
При планирането на рекламните комуникации, мениджърите трябва да вземат няколко решения:
1.Поставяне на задачи на рекламата;
2.Резработване на бюджета;
3.Решение за рекламно послание;
4.Избор на средства за разпространение на рекламното послание;
5.Оценка на рекламната програма (ефективност);