Skip to content

18.05.2011

Принцип на телевизията

Чрез зрението си ние получаваме над 80% от информацията за околната среда. Това отрежда главно място на телевизията сред съвременните средства за масово осведомяване (радиа, вестници, списания, интернет и други). Терминът телевизия произлиза от гръцки език теле – далеч и от латински визио – виждам и означава предаване на образи на разстояние посредством радиовълни. При осъществяването на такова предаваме се решават три основни физични задачи:

1. Светлинната енергия на идващите от обекта лъчи се превръща в ел.енергия на съвкупност от последователни ел.сигнали (променлив ток), наречена видеосигнал
2. Видеосигналът се пренася на разстояние от радиовълни, подобно на звуковия сигнал при радиопредаването
3. В телевизионния приемник видеосигналът се преобразува отново в светлина и се получава образ на обекта

Прочети още от Статии