Skip to content

21.05.2011

Същност и значение на енергетиката

Енергетиката е отрасъл, който се занимава с производството на ел.енергия за нуждите на целия свят. Тя е една от най-значимите области за човечеството. Токът в наши дни се е превърнал в една зависима нужда – без него индустрията търпи огромни загуби и на практика животът без него е невъзможен. Източници на ел.енергия са АЕЦ, ВЕЦ, ТЕЦ, ПАВЕЦ, ветрогенератори, соларни електроцентрали и други. Най-масово се строят АЕЦ, ТЕЦ и ВЕЦ заедно с ветрогенераторите. Те са най-екологичната енергия, също така и соларните електроцентрали. Сред най-големите производители на електричество за нуждите на света са Русия и САЩ.

Прочети още от Статии