Skip to content

Постове от ‘вестник за обяви’

18
апр.

Обяви

Обяви или така наречените малки обяви са вид реклами, които се срещат най-вече в печатните издания и по-конкретно вестници за обяви, интернет пространството и в голяма част от периодичните издания. Примери за подобни източници са:
• интернет сайтовете за малки обяви;
• вестници за безплатни обяви;
• безплатни рекламни издания и формати;
Безплатните обяви се различават от общоприетата форма на реклама по това, че дават възможност на физически лица, а не само на юридически, да намерят работа, клиенти за продуктите си, за услугите и много други.
Безплатните обяви или така познатите като малки обяви, съдържат предимно текст и се отнасят за определен артикул, който се предлага, както и данни за връзка – номер на телефон, E-mail, Skype, адрес и име за кореспонденция и други. Може да съдържа подробности и описание за стоката или услугата. Малките обяви често не са придружени от снимки или от друг вид изображения, но може да съдържат фирмено лого на производител.
Обяви в печатните издания:
Във вестниците за малки обяви, подредбата на предлаганите стоки и услуги се извършва по раздели и биват класифицирани по определен признак. Нещото, което ги различава от печатната реклама е това, че обявите се разполагат на отделни страници различни от тези с редакционно съдържание и често не съдържат изображения или графики към текста.
Малките обяви често са публикувани със съкращения, за да заемат само два или три реда, поради ограничение на мястото (печатната площ).
Обяви в интернет пространството:
През последните няколко години понятието „обяви” се превърна във фактор и все по-масово се прехвърля от вестниците за малки обяви към интернет, телевизия и радио, последвани и от другите форми на реклами.
Обявите в интернет и по-конкретно в сайтовете за публикуване на малки обяви се различават по начина на ценообразуване и времетраене на обявите, като по този начин конкурентните предимства са в полза на сайтовете за обяви. В интернет медиите търсенето на обявите е по-лесно, което дава възможност да се достигне до по-голяма таргетирана аудитория.
Ниските разходи, при онлайн обявите и технологичната им структура дават възможност на сайтовете, които ги предлагат да се насочат към предлагане и публикуване на международно, както и на национално и регионално равнище.

15
апр.

Управление на рекламата

Комуникационен процес в портала за безплатно публикуване на обяви Безплатно.бг
Изграждащи компоненти на комуникационния процес:
(източник)>(кодиране)>(средство за предаване, канал)>(декодиране)>(получател, аудитория)
*****комуникационен шум*****обратна връска*****комуникационен шум*****
Източник: това е страната подател (индивид), който изпраща съобщението на другата страна (получател, аудитория);
Кодиране: процес на предоставяне на замисъла в знакова и звукова форма, с цел посланието да бъде ясно за получателя, със средства, които са познати на целевата аудитория;
Средство за предаване: различни материални носители, чрез които средството се предава от предавателя до получателя Пример: (Интернет (сайт за безплатни обяви), TV, печатни средства (вестник за обяви), външнотранспортна програма;
Декодиране: процес в хода, на който получателят дава значение на символите предадени от подателя. Тук съобщението се трансформира в разбираем за получателя вид и форма;
Получател: това е страната (индивид, целева група или аудитория), която е обект на комуникационното въздействие;
Обратна връзка: много важна
Комуникационен шум: появата на непланирани и нежелани вмешателства в процеса на комуникация. В резултат, на което до получателя достига различно или изкривено послание;