Skip to content

Постове от ‘външна реклама’

3
май

Външна реклама

Към нея спадат плакатни панели, рекламни пана, калканни стени. Външната реклама е добре да е разположена в началото и в края на населеното място. Изображението да е достатъчно ясно, да напомня за името на обекта, да привлича вниманието – напомня, а също да е разположена на подходящо място.
Предимства на външната реклама:
– голям териториален обхват;
– относително дълго съществуване;
– не висока стойност;
– висока честота на повторение на контактите;
– създаване на усещане за познатост у клиента;
– слаба конкуренция;
Недостатъци на външната реклама:
– ограничена възможност за информация;
– служи само за напомняне на марката и фирмата;
– невъзможност да се концентрира вниманието;
– отсъствие на избирателност на аудиторията;