Skip to content

Постове от ‘ЕООД’

27
апр.

Еднолично дружество с ограничена отговорност – ЕООД

Учредител на ООД може да бъде и само едно физическо или юридическо лице. В такъв случай то ще се именува: (Еднолично дружество с ограничена отговорност – ЕООД). Учредителят на ЕООД може лично да управлява и да представя предприятието или да назначи друго лице. Във всичко останало ЕООД съответства на ООД.

22
апр.

Икономически организации в България

Основни термини:
– ЕТ, ООД, АД – закрити и публични „спящи” партньори (“sleeping” partners) – партньори, които не участват в управлението на фирмата и имат ограничена отговорност до размера на инвестирания от тях капитал.
– Търговец – общо понятие в бъргарския Търговски закон за физически и юридически лица, които извършват стопанска дейност – покупко-продажба, производство, услуги, финансови сделки и др.
– Еднолични дружества – специални термини в българския Търговски закон за означаване на преобразуваните държавни и общински предприятия. Основните са акционерни дружества (ЕАД) и с ограничена отговорност (ЕООД).