Skip to content

Постове от ‘маркетинг’

12
мар.

Маркетинг чрез безплатни обяви

маркетинг

безплатен маркетинг

Или какво може да се научи от безплатните обяви

Повечето сайтове за безплатни обяви изкючват опцията за коментиране на дадени предложения. Какво обаче ще се случи, ако тази забрана бъде премахната и някой изследва коментарите под всяка безплатна обява? Хората търгуват от началото на времето и малко или много всеки знае как да потърси изгодата за себе си. Ако, да речем, се наемат няколко маркетолози, които да изследват мнението на коментиращите под всяка безплатна обява, то резултатите биха могли да бъдат доста полезни.

Например фокус-групите, които се организиарат за количествени и качествени маркетингови изследвания са една страна на традиционния маркетинг. Тайното проучване, обаче, може да доведе до не по-лоши резултати.

Ако разгледаме форумите, където също често се предлагат безплатни обяви, ще открием доста форумни кибици, които хвърлят мнението си и разказват опита си с предлаганата стока или услуга. Често мнението им може да е крайно, но когато се натрупа известно количество подобни мнения, фактите започват да изплуват на повърхността.

Маркетинг изследователите, при добро познаване на средата, биха могли и сами да пускат „въдицата“ за интернет мнения към безплатни обяви. Така не инвестират нищо, освен времето си и получават информация от (сравнително) чиста ръка, където липсва притеснението и стягането, което иначе винаги съпътства участниците във фокус групите.

Безплатните обяви са притегателен център за простолюдието, което иска да се отърве от свой стар продукт – най-често използван, като целта е да го замени с друг. Това също може да се вземе предвид при поставянето на оценката. Да не говорим, че промотирането на всеки продукт или услуга в безплатните обяви, както и последващото продаване или непродаване си е безценен урок по маркетинг в съвремнни онлайн условия.

Безплатните обяви не трябва да се пренебрегват от всеки, който иска да се зарови в съвременната търговска действителност. Общуването и разпродаването на стока между масовия интернет потребител оформя потребителската реалност. А нали тя е целта на маркетинг специалист?

 

 

19
авг.

Връзки с обществеността (PR)

PR е комуникационна теория и практика. PR е съставна и неразделна част от комуникационния мениджмънт и стратегическия маркетинг.

Комуникационния мениджмънт е една от най-древните теории и практики, с които се е оперирало от човечеството. Обекта и предмета е бил на лице още от първите периоди от възникването и развитието на човечеството. Тези периоди не са прецизирани с точна дата.

В началото около разпадането на първобитно общинния строй, всичко било примитивно. Разпадането формира и детерминира следните основни и жизнено важни предпоставки за възникването и развитието на бизнес в спонтанния, примитивен смисъл на думата.

1) Индивид-, семейното, общественото разделение на труда;

2) Частна собственост върху продуктите, фактурите на производството, пласмента. Всичко било общинска собственост;

19
апр.

Рекламни цели

Рекламните цели произтичат от поставените преди тях, маркетингови цели. Основен елемент на рекламната кампания е целта. Тя представлява: популяризиране на обекта на рекламата, сред избраната аудитория.
Рекламната цел има вторичен характер.
Един от най-съществените принципи, при формиране на рекламната цел е тя да бъде записана конкретно и измеримо. За да се установи какъв е ефекта от нея е важно да са конкретизирани, целите на рекламата. От рекламните цели по-нататък, се формира основната рекламна идея. Важен мотив е „ИПП“ (изключително предложение за продажба).
Целите на рекламата могат да бъдат насочени към 3 области:
– да информира;
– да убеждава;
– да напомня;

Да информира:
– за поява на нова стока;
– за нова употреба на дадена стока;
– за промяна в цената;
– за начина на функциониране на стоката;
– за коригиране на погрешни представи;
– за предлагани услуги;
– за добър имидж на фирмата и т.н;

Да убеждава:
– за предпочитание към определена търговска марка;
– за преминаването към стоки с търговска марка на фирмата;
– за високите качества на услугата;
– да убеждава за извършване на покупка и т.н;

Да напомня:
– за потрбностите, които могат да имат потребителите от стоката в бъдеще;
– къде може да бъде закупена стоката;
– за търговската марка и т.н;

Рекламната цел концентрира вниманието върху най-важното и чрез нея се избягват ненужните подробности. Целта „казва“ на рекламния мениджър точно и ясно: „Желаем да продадем това и нищо друго“. Необходимост от избор на най-въздействащо послание.

12
апр.

Брендинг – Bezplatno.bg

В съвременното общество, класическият маркетинг все повече еволюира към възгледите на Питър Дракър, а именно – „Единственият център на печалба е клиентът“.
Маркетингът е процес на създаване, утвърждаване и поддържане на търговската марка (Безплатно.бг).
В процеса на израстване на традиционния маркетинг, брендингът измества на втори план маркетинговия микс. В книгата си „Еволюцията на маркетинга“ Ф.Котлър отбелязва новата тенденция в развитието на съвременната икономика: „Интернет, технологиите и глобализацията, създадоха новата икономика“. Старата икономика беше изградена върху логиката на управлението на производствените индустрии, новата икономика е изградена върху логиката на управлението на информацията и иформационните индустрии – победители ще бъдат онези участници в конкуренцията, които имат най-добрите информационни системи и разузнаване. Новата икономика или така наречената „дигитална“, се основава на дигиталната революция и управлението на информационните индустрии, „тъй като информацията е обществена и прозрачна, тя прави хората по-добре информирани и способни да вземат по-правилни решения с ресурсите, предлагани от Безплатно.бг„.
С развитието на пазара и пазарното търсене в комерсиалния маркетинг, все повече нараства необходимостта от налагане на многообразие от продукти и услуги, които се отличават с високо качество и се предпочитат от купувачите, тоест търсенето на маркова продукция. Тази необходимост дава поле за развитие на брендинга, като наука за търговската марка и за създаване и поддържане на марковата култура и потребление. Фокусирайки вниманието си към основните онлайн средства, чрез които най-лесно и бързо достигаме до необходимата ни целева група установяваме, че това всъщност са обяви и реклами , поместени в сайтове с пазарна насоченост. А именно това са сайтове за безплатни обяви Bezplatno.bg и електронни вестници за обяви. За да изложим своите услуги, стоки, начинания е необходимо внимателно да подберем подходящия вестник за обяви или сайт за обяви, за да увеличим многократно конкурентните си предимства. Интернет индустрията все повече успява да доминира над печатните медии, от което следва,че публикуване на безплатни обяви в уебсайт, като Безплатно.бг са много по-ефикасни от весник обяви.
Много често понятието брендинг се смесва с понятията „стоков знак“, „търговска марка“, „емблема“. Тези понятия имат отношение само към физически осезаемата сфера, а брендът е крайното състояние – трайните позиции в ума и сърцето на потребителя. Брендът Безплатно.бг е преди всичко сбор от осезаеми и неосезаеми изгоди, които носи в себе си потреблението на стока или услуга. И за финал, но не и на последно място ще добавим, че брендингът и по конкретно бренда Bezplatno.bg е процес за управление на комуникативните въздействия по създаването на уникален и привлекателен образ на обекта на потребление или избор.