Skip to content

Постове от ‘обяви’

9
май

Рекламно-насърчителни средства

Рекламно-насърчителните средства представляват: рекламни мостри и образци, календари (всякакви), бележници, картички, рекламни сувенири, подаръци, бонове и т.н.
Преди всяка рекламно-насърчителна инициатива е добре да се проведе основно проучване с цел да се установят следните неща:
– кои са потенциалните купувачи и крайните потребители;
– в какво време се извършват покупките: сезон, месец и честота на покупките;
– кои са посредническите звена в канала за реализация;
– с какви количества се снабдяват търговците на едро и дребно;
– от какви магазини се снабдяват купувачите: фирмени, специални;
– разположение на магазина, обслужване;
– с какви форми и средства за привличане на купувачите може да се постигне превъзходство над конкурентите;
а) Рекламни опаковки и амбалаж – етикети, рекламна амбалажна хартия;
б) Справочни издания – реклама в адресни и телефонни указатели, пътеводители;
в) Други рекламни средства – скрита и косвена реклама;

18
апр.

Обяви

Обяви или така наречените малки обяви са вид реклами, които се срещат най-вече в печатните издания и по-конкретно вестници за обяви, интернет пространството и в голяма част от периодичните издания. Примери за подобни източници са:
• интернет сайтовете за малки обяви;
• вестници за безплатни обяви;
• безплатни рекламни издания и формати;
Безплатните обяви се различават от общоприетата форма на реклама по това, че дават възможност на физически лица, а не само на юридически, да намерят работа, клиенти за продуктите си, за услугите и много други.
Безплатните обяви или така познатите като малки обяви, съдържат предимно текст и се отнасят за определен артикул, който се предлага, както и данни за връзка – номер на телефон, E-mail, Skype, адрес и име за кореспонденция и други. Може да съдържа подробности и описание за стоката или услугата. Малките обяви често не са придружени от снимки или от друг вид изображения, но може да съдържат фирмено лого на производител.
Обяви в печатните издания:
Във вестниците за малки обяви, подредбата на предлаганите стоки и услуги се извършва по раздели и биват класифицирани по определен признак. Нещото, което ги различава от печатната реклама е това, че обявите се разполагат на отделни страници различни от тези с редакционно съдържание и често не съдържат изображения или графики към текста.
Малките обяви често са публикувани със съкращения, за да заемат само два или три реда, поради ограничение на мястото (печатната площ).
Обяви в интернет пространството:
През последните няколко години понятието „обяви” се превърна във фактор и все по-масово се прехвърля от вестниците за малки обяви към интернет, телевизия и радио, последвани и от другите форми на реклами.
Обявите в интернет и по-конкретно в сайтовете за публикуване на малки обяви се различават по начина на ценообразуване и времетраене на обявите, като по този начин конкурентните предимства са в полза на сайтовете за обяви. В интернет медиите търсенето на обявите е по-лесно, което дава възможност да се достигне до по-голяма таргетирана аудитория.
Ниските разходи, при онлайн обявите и технологичната им структура дават възможност на сайтовете, които ги предлагат да се насочат към предлагане и публикуване на международно, както и на национално и регионално равнище.

17
апр.

Реклама в Безплатно.бг

Рекламата в портала за безплатни обяви bezplatno.bg, може да се отнася за вашата:
1. Фирма – това е институционална реклама;
2. Стока или услуга – това е стокова реклама;
3. Търговска марка – това е маркова реклама;
4. Комбинация от вече изброените;

Когато се решава какъв ще е предмета на рекламата, рекламния мениджър трябва да е проучил:
1. Каква е степента на известност на марката;
2. Колко от хората, които познават фирменото име го свързват с предмета на дейност;
За да визуализираме казаното до този момент, посетете страницата реклама в сайта за безплатни обяви, Bezplatno.bg

16
апр.

Дефиниция на рекламата

Реклама е всяка форма на нелично представяне и лансиране на стоки, услуги или идеи, заплащани от точно установен източник. (Американската асоциация по маркетинг).
Тук се акцентира върху:
1. Платения характер на рекламата;
2. Неличното представяне на рекламата – насочена към широка аудитория;
3. Универсалността на обекта на рекламата;
4. Възможността получателят да установи източника на реклама;
Безплатно.бг е борса за безплатно публикуване на обяви, разполагаща с гъвкава рекламна политика, изградена и насочена към потребители от всички сегменти на пазара. Гъвкавият подход към рекламодателите в Bezplatno.bg се изразява в това, че те имат възможност да дават предложения, различни от регламентираните в портала за безплатни обяви, Безплатно.бг.

15
апр.

Управление на рекламата

Комуникационен процес в портала за безплатно публикуване на обяви Безплатно.бг
Изграждащи компоненти на комуникационния процес:
(източник)>(кодиране)>(средство за предаване, канал)>(декодиране)>(получател, аудитория)
*****комуникационен шум*****обратна връска*****комуникационен шум*****
Източник: това е страната подател (индивид), който изпраща съобщението на другата страна (получател, аудитория);
Кодиране: процес на предоставяне на замисъла в знакова и звукова форма, с цел посланието да бъде ясно за получателя, със средства, които са познати на целевата аудитория;
Средство за предаване: различни материални носители, чрез които средството се предава от предавателя до получателя Пример: (Интернет (сайт за безплатни обяви), TV, печатни средства (вестник за обяви), външнотранспортна програма;
Декодиране: процес в хода, на който получателят дава значение на символите предадени от подателя. Тук съобщението се трансформира в разбираем за получателя вид и форма;
Получател: това е страната (индивид, целева група или аудитория), която е обект на комуникационното въздействие;
Обратна връзка: много важна
Комуникационен шум: появата на непланирани и нежелани вмешателства в процеса на комуникация. В резултат, на което до получателя достига различно или изкривено послание;

3
апр.

Публикуване на Обяви в Безплатно.бг

Изборът да публикуваме обява в точния сайт и функционалните предимства на интерфейса, са достатъчни да завъртят колелото на успеха в правилната посока. Публикуването на безплатни обяви никога не е било толкова лесно и приятно занимание. Всеки потребител има възможност да добави обява или да открие нещо полезно за себе си, посредством съдържанието предлагано в Bezplatno.bg

Безплатните обяви ни позволяват да се отървем от старите и ненужни вещи, които заемат немалко  място в домовете ни. Възможността безплатно да се разделим с тях и да спечелим от това е достатъчна причина, за да предпочетете Безплатно.бг

Целите, които преследва Безплатно.бг са идентични с тези на потребителите, а именно много доволни и усмихнати хора от обстоятелството, че са постигнали целта си.

Нашата мисия е заедно да изградим не само един добър и полезен сайт за безплатни обяви, а най-добрият и предпочитан портал в българското интернет пространство.