Skip to content

Постове от ‘транспортна реклама’

4
май

Tранспортна реклама

Външно разположение върху транспортно средство, може и вътрешно, авиореклама, по гари, спирки, стадиони, автобуси. Изпълнява напомняща и информираща функция.
Предимства:
– привлича вниманието на голям брой пътници и пешеходци;
– дава възможност за гъвкавост и промени от страна на рекламодателя;
– честота на повторение на контактите;
– невисока стойност;
– слаба конкуренция;
Недостатъци:
– недостатъчна престижност в бизнес средите и някои категории групи потребители;
– отсъствие на избирателност на аудиторията;
– ограничени възможности за използване в някои по-малки селища с разпръсната аудитория;