Skip to content

13.07.2011

Терминологичен речник, свързан с публикации в сайтове за обяви

Трафик на уебсайт и сайтове за обявиТематични обяви: Тематичните обяви са кратки съобщения, които описват продукт или услуга. Предмет на промоцията може да са услуги, бизнес инициативи, продукти и др. Тематичните обяви в сайтове за безплатно публикуване на обяви обикновено се асоциират и със снимков материал и връзка към определен уебсайт, ако има такъв. Нова тенденция в тематичните сайтове са видео рекламите и обявите, защото те грабват вниманието на посетителя по интерактивен начин с помощта на визуалните средства за комуникация.
Заглавието на тематичната обява: Заглавието е визитната картичка на тематичната обява и ето защо то е от съществено значение. Посетителите обикновено виждат само заглавие или съкратена информация на страницата, асоциирана с категорията на продукта/услугата. Препоръчителен размер на описателното заглавие е до 70 символа.
Описание на обява: Описанието на обявата е текстовото тяло, което дава по-подробна информация за офертата Ви. Тук е мястото, където трябва да опишете продукта или услугата си по ясен, увлекателен и недвусмислен начин като предоставяте колкото може повече информация. Не се увличайте по прекалено дълги описания, които само биха разсеяли посетителя, която е заинтересуван точно от Вашата категория или конкретен продукт. Ако даденият сайт за малко обяви предлага HTML функционалност, не се колебайте да удебелите текста, върху който желаете да акцентирате и използвайте колкото се може повече снимков материал.
Кампания: Кампанията е цялостния рекламен план. Тя може да се състои от множество реклами, публикувани на няколкото сайта за тематични обяви или други комуникационни източници, генериращи трафик към сайта, предлагащ продукта/услугата, или съответно заинтригувани потенциални клиенти. Целта на кампанията е да промотира един или няколко свързани продукти/услуги.
Онлайн рекламно послание на сайт за обяви: Това е всяка публикация, която е категоризирана по определен признак и е налична онлайн за посетителите на сайта. Всяка онлайн обява е предварително одобрена от модератор.
Премахната обява: Отхвърлена публикация е тази, която или не е одобрена от редактор, или е маркирана от посетителите като потенциал спам/сигнал за злоупотреба. Прекаленото публикуване на обяви за един и същи продукт и категоризирането по няколко, двусмислени признака може само да провокира отбелязването на обявата като спам. Ето защо не прекалявайте с публикациите, а се спрете на увлекателни, описателни послания.
IP: Всеки компютър се идентифицира със своето IP. Сайтовете за безплатни обяви може да използват IP адреса, за да предотвратят прекаленото публикуване на тематични безплатни обяви от един и същ потребител. Местоположението се определя именно от IP адреса.