Skip to content

15.04.2011

Управление на рекламата

Комуникационен процес в портала за безплатно публикуване на обяви Безплатно.бг
Изграждащи компоненти на комуникационния процес:
(източник)>(кодиране)>(средство за предаване, канал)>(декодиране)>(получател, аудитория)
*****комуникационен шум*****обратна връска*****комуникационен шум*****
Източник: това е страната подател (индивид), който изпраща съобщението на другата страна (получател, аудитория);
Кодиране: процес на предоставяне на замисъла в знакова и звукова форма, с цел посланието да бъде ясно за получателя, със средства, които са познати на целевата аудитория;
Средство за предаване: различни материални носители, чрез които средството се предава от предавателя до получателя Пример: (Интернет (сайт за безплатни обяви), TV, печатни средства (вестник за обяви), външнотранспортна програма;
Декодиране: процес в хода, на който получателят дава значение на символите предадени от подателя. Тук съобщението се трансформира в разбираем за получателя вид и форма;
Получател: това е страната (индивид, целева група или аудитория), която е обект на комуникационното въздействие;
Обратна връзка: много важна
Комуникационен шум: появата на непланирани и нежелани вмешателства в процеса на комуникация. В резултат, на което до получателя достига различно или изкривено послание;