Skip to content

13.05.2011

Формиране на целта и задачите на рекламата

В зависимост от функциите на рекламата целите могат да бъдат:
– да информира;
– да предизвика желание и интерес за покупка;
– да утвърждава имиджа, марката, предимства пред друга марка;
– напомняне – поддържане на добра осведоменост за тях;