Skip to content

Архив за април 19th, 2011

19
апр.

Рекламни цели

Рекламните цели произтичат от поставените преди тях, маркетингови цели. Основен елемент на рекламната кампания е целта. Тя представлява: популяризиране на обекта на рекламата, сред избраната аудитория.
Рекламната цел има вторичен характер.
Един от най-съществените принципи, при формиране на рекламната цел е тя да бъде записана конкретно и измеримо. За да се установи какъв е ефекта от нея е важно да са конкретизирани, целите на рекламата. От рекламните цели по-нататък, се формира основната рекламна идея. Важен мотив е „ИПП“ (изключително предложение за продажба).
Целите на рекламата могат да бъдат насочени към 3 области:
– да информира;
– да убеждава;
– да напомня;

Да информира:
– за поява на нова стока;
– за нова употреба на дадена стока;
– за промяна в цената;
– за начина на функциониране на стоката;
– за коригиране на погрешни представи;
– за предлагани услуги;
– за добър имидж на фирмата и т.н;

Да убеждава:
– за предпочитание към определена търговска марка;
– за преминаването към стоки с търговска марка на фирмата;
– за високите качества на услугата;
– да убеждава за извършване на покупка и т.н;

Да напомня:
– за потрбностите, които могат да имат потребителите от стоката в бъдеще;
– къде може да бъде закупена стоката;
– за търговската марка и т.н;

Рекламната цел концентрира вниманието върху най-важното и чрез нея се избягват ненужните подробности. Целта „казва“ на рекламния мениджър точно и ясно: „Желаем да продадем това и нищо друго“. Необходимост от избор на най-въздействащо послание.