Skip to content

Архив за май, 2011

28
май

Обяви във Facebook и Twitter

При публикуването на обяви в сайта Bezplatno.BG, се предоставя възможност за автоматично добавяне на Вашите безплатни обяви, чрез страниците на Безплатно.бг в големите социални мрежи Facebook и Twitter. Вашата обява ще бъде разгледана от стотици приятели и фенове на портала Безплатно.бг, в рамките на няколко минути. Това е по-добра видимост и популяризиране на посочените в обявите стоки и услуги. Рекламирането на обявите и конкурентното предимство, което Ви се предоставя е напълно безплатно, лесно и бързо. За добрата презентация на Вашите продукти и услуги, посочени в безплатните обяви е необходимо, да се структурира на кирилица описанието на конкретната стока или услуга, да се добавят снимки и ключови думи, които ще привлекат и задържат вниманието на търговци и клиенти и накрая, но не и на последно място е избора на точната категория, за да се фокусира вниманието на таргетирана група потребители. Усилията, които трябва да положите са минимални в сравнение с успеха, който ще постигнете. Може да започнете публикуването на Вашите обяви от следния линк „Публикувай Обява„, но за да може да редактирате Вашите обяви в бъдеще е необходимо да се регистрирате и за целта може да използвате линка „Регистрирай се

21
май

Същност и значение на енергетиката

Енергетиката е отрасъл, който се занимава с производството на ел.енергия за нуждите на целия свят. Тя е една от най-значимите области за човечеството. Токът в наши дни се е превърнал в една зависима нужда – без него индустрията търпи огромни загуби и на практика животът без него е невъзможен. Източници на ел.енергия са АЕЦ, ВЕЦ, ТЕЦ, ПАВЕЦ, ветрогенератори, соларни електроцентрали и други. Най-масово се строят АЕЦ, ТЕЦ и ВЕЦ заедно с ветрогенераторите. Те са най-екологичната енергия, също така и соларните електроцентрали. Сред най-големите производители на електричество за нуждите на света са Русия и САЩ.

18
май

Принцип на телевизията

Чрез зрението си ние получаваме над 80% от информацията за околната среда. Това отрежда главно място на телевизията сред съвременните средства за масово осведомяване (радиа, вестници, списания, интернет и други). Терминът телевизия произлиза от гръцки език теле – далеч и от латински визио – виждам и означава предаване на образи на разстояние посредством радиовълни. При осъществяването на такова предаваме се решават три основни физични задачи:

1. Светлинната енергия на идващите от обекта лъчи се превръща в ел.енергия на съвкупност от последователни ел.сигнали (променлив ток), наречена видеосигнал
2. Видеосигналът се пренася на разстояние от радиовълни, подобно на звуковия сигнал при радиопредаването
3. В телевизионния приемник видеосигналът се преобразува отново в светлина и се получава образ на обекта

18
май

Бюджет за реклама

Формирането на бюджета е най-трудно за решаване. Използват се разлчни методи:
– метод на наличните средства – всичко, което може да си позволи фирмата при реклама. Бюджета така не се обвързва с рекламните цели.
– метод на процент от продажбите (продажната цена) между продажбите и финансовите средства за рекламата.
Недостатъци – липса на връзка с целите (намаляват ли продажбите, намалява и рекламата)
– метод на конкурентния паритет (равенство) – финансовите средства се увеличават или намалят в зависимост от рекламните действия на конкурентите.
Предимства – изхожда от състоянието на пазара, предпазва от избухването на рекламни войни.
– метод на приръста формиращ бюджета на база изразходваните средства за предшестващ период и прогнози за предстоящия. Така бюджета се основава на минали успехи и бъдещи тенденции. Роля играе точноста при прогнозирането.
Недостатъци – не се обвързват средствата с преследваните рекламни цели.
– метод на целта и задачите – първо се определят целите и задачите на рекламата, остойностяват се и се сумират.

13
май

Формиране на целта и задачите на рекламата

В зависимост от функциите на рекламата целите могат да бъдат:
– да информира;
– да предизвика желание и интерес за покупка;
– да утвърждава имиджа, марката, предимства пред друга марка;
– напомняне – поддържане на добра осведоменост за тях;

12
май

Планиране на рекламните комуникации

Съставянето на рекламния план:
– Защо трябва да се рекламира? (да се изясни нуждата и причината);
– Каква точно ще е рекламата (обекта) – предимства, свойства;
– Към кого е адресирана (целева аудитория) рекламата;
– Как да се подходи (подбиране на рекламоносители и средства);
– Какъв ще е обхвата на рекламното действие (къде ще се провежда);
– Какво ще е времетраенето (кога ще се провежда, периода от…до, етапи и приключване);
При планирането на рекламните комуникации, мениджърите трябва да вземат няколко решения:
1.Поставяне на задачи на рекламата;
2.Резработване на бюджета;
3.Решение за рекламно послание;
4.Избор на средства за разпространение на рекламното послание;
5.Оценка на рекламната програма (ефективност);

9
май

Рекламно-насърчителни средства

Рекламно-насърчителните средства представляват: рекламни мостри и образци, календари (всякакви), бележници, картички, рекламни сувенири, подаръци, бонове и т.н.
Преди всяка рекламно-насърчителна инициатива е добре да се проведе основно проучване с цел да се установят следните неща:
– кои са потенциалните купувачи и крайните потребители;
– в какво време се извършват покупките: сезон, месец и честота на покупките;
– кои са посредническите звена в канала за реализация;
– с какви количества се снабдяват търговците на едро и дребно;
– от какви магазини се снабдяват купувачите: фирмени, специални;
– разположение на магазина, обслужване;
– с какви форми и средства за привличане на купувачите може да се постигне превъзходство над конкурентите;
а) Рекламни опаковки и амбалаж – етикети, рекламна амбалажна хартия;
б) Справочни издания – реклама в адресни и телефонни указатели, пътеводители;
в) Други рекламни средства – скрита и косвена реклама;

7
май

Изложби

Изложбени материали – световни изложения, търговски и фирмени музеи, информационни центрове, дегустации, демонстрации и модни ревюта.
Изложбите се усъвършенстват непрекъснато. Участвайки в такова мероприятие, показват собствената си фирма, но и оценят конкурентите си.
Предимства:
– създават се условия за използване на различни рекламни средства;
– делови контакт;
– водене на преговори;
– оказва силно влияние на родителите и бизнес партньорите;
Недостатъци:
– относително висока стойност за участие, при по-скъпа и голяма по габарити техника;
– сложен подбор на различните панаири и участия да се определи целевия пазар;

6
май

Рекламни филми и кино реклама

Рекламните филми за стоки и услуги:
Представляват филми до 20 мин, промотиращи, учебни и специални филми, както и продължителни игрални филми с продуктово позиционирани стоки и услуги. Пример за български филм, който може да обобщи казаното до този момент е нашумелият в последно време „Love.net„. Там е наблегнато основно на сайтове за запознанства и социални мрежи в българското интернет пространство, които са и основни спонсори и рекламодатели в широкоекранната продукцията.
Предимства:
– професионална изработка на рекламните филми;
– оказват силно въздействие;
Недостатъци:
– сравнително скъпо струващи;
– поради силна конкуренция, киното е в криза;

5
май

Реклама на мястото на продажбите

Витрини и вътрешно-магазинна информация. Тази реклама се осъществява и в ресторанти, салони и т.н.
Въздействие върху потребителя непосредствено, чрез разположение на рекламата по щандове и витрини. Осъществява се от специални хора. За да изпълнят предназначението си, рекламните средства трябва да отговарят на следните изисквания:
– оформянето им да става по предваритено изработен проект;
– подбора на стоките, да отразява характера на магазина;
– чисти, добре осветени с обявени цени;
– вътрешно-магазинна информация и реклама се реализира, чрез информационни указатели, радио информация, консултации, рекламни табла, упътване от продавач-консултанти;
Предимства:
– дава възможност за използване на различни средства и начини за рекламно въздействие;
– гъвкав подход за избор на средства;
– произвежда се желание за покупка в момента;
– максимално се приближава момента за реклама и покупка;
Недостатъци:
– неправилно аранжиране на стоките;
– претрупване на витрините и щанда;