Skip to content

Архив за май 2nd, 2011

2
май

Реклама, чрез електронно-разпръсквателни средства, радио реклама, TV реклама

Радио реклама – местни радиостанции, масово въздействие, стоки и услуги за широко потребление.
Предимства:
– многократно излъчване на рекламата – висока честота;
– кратка подготовка и сравнително ниски разходи за излъчване;
– ниски разходи за едно съобщение;
– голяма гъвкавост и възможност за излъчване по няколко станции;
– висока географска и демографска избирателност на аудиторията;
Недостатъци:
– представяне само с помоща звукови средства;
– степента на привличане на внимание е ниска в сравнение с телевизионната реклама;
– мимолетност и краткотрайност на рекламния контакт;
– превключване на станциите
– телефони и други данни не се запомнят;

Телевизионна реклама – най-мощни и силно въздействащи средства, съчетаващи образ, звук, цвят и движение.
Предимства:
– съчетание на образ, звук, цвят и движение;
– висока степен на привличане на внимание;
– широк обхват;
– възможност за честа повторяемост;
– престижност;
Недостатъци:
– висока абсолютна стойност на рекламата и часовия пояс на излъчване;
– претоварване на рекламата;
– мимолетност на контакта;
– много конкурентни реклами;