Skip to content

Архив за май 5th, 2011

5
май

Реклама на мястото на продажбите

Витрини и вътрешно-магазинна информация. Тази реклама се осъществява и в ресторанти, салони и т.н.
Въздействие върху потребителя непосредствено, чрез разположение на рекламата по щандове и витрини. Осъществява се от специални хора. За да изпълнят предназначението си, рекламните средства трябва да отговарят на следните изисквания:
– оформянето им да става по предваритено изработен проект;
– подбора на стоките, да отразява характера на магазина;
– чисти, добре осветени с обявени цени;
– вътрешно-магазинна информация и реклама се реализира, чрез информационни указатели, радио информация, консултации, рекламни табла, упътване от продавач-консултанти;
Предимства:
– дава възможност за използване на различни средства и начини за рекламно въздействие;
– гъвкав подход за избор на средства;
– произвежда се желание за покупка в момента;
– максимално се приближава момента за реклама и покупка;
Недостатъци:
– неправилно аранжиране на стоките;
– претрупване на витрините и щанда;