Skip to content

Постове от ‘bezplatno.bg’

27
сеп.

Маркетингова философия – Безплатно.БГ

Новите парадигми на маркетинга са мисловни структури (образи), които обогатяват маркетинговата философия с разбирането, че лоялността и навиците на потребителите определят статуса на компаниите и техните търговски марки. Ето защо, клиентът вече се възприема като партньор с целия му потребителски потенциал. Сега е важно да се „индивидуализира”, като стремежът е да се постигне добро опознаване между участниците на пазара чрез „съпричастност на всяка една от страните към проблемите на другата”, да се породи доверие между бизнес – партньорите, към които вече се причисляват и потребителите. Този подход, известен в литературата като маркетинг на взаимоотношенията, е развитие на бизнеса чрез поддържане на траен, индивидуален, богат на информация контакт с реалните и потенциалните клиенти за повторение на покупките и за превръщането им в адвокати на интересите на фирмите. На потенциалния клиент се дава възможност да проведе електронен диалог с търговска цел на основата на индивидуална връзка като изрази своите мнения и изисквания към съответния продавач. Продавачът, от своя страна, на основата на мащабни, електронни бази от данни, се стреми да задоволи изразените изисквания от клиентите като непрекъснато актуализира предоставяната информация. И всичко в симултантен режим 24 часа, 7 дни в седмицата, всяка седмица в годината.

Именно на тази основа функционират и порталите за безплатни обяви, в частност Безплатно.Бг. Безплатно.Бг е национален портал за безплатни обяви, изцяло разработен в услуга на крайния потребител, като максимално са обхванати възможностите за индивидуализация на потребностите. Публикуването на обява в портала гарантира достъп на съобщението до стотици уникални потребители в реално време. Процесът по публикуване на обява е максимално улеснен, спестява време, гарантира ефективност в дългосрочна перспектива. Безплатно.Бг е единственият портал за обяви в България, който работи и ще продължава да насочва усилията си към постигане на удовлетвореност сред потребителите (както за тези, които публикуват, така и за аудиторията). И всичко това е напълно безплатно! Възползвайте се от възможността сега! Търсите, предлагате, купувате, продавате – мястото е Безплатно.Бг! портал за обяви в България, който работи и ще продължава да насочва усилията си към постигане на удовлетвореност сред потребителите (както за тези, които публикуват, така и за аудиторията). И всичко това е напълно безплатно! Възползвайте се от възможността сега! Търсите, предлагате, купувате, продавате – мястото е Безплатно.Бг!

29
авг.

Виртуалните маркетингови комуниации в дейността на онлайн пътническите агенции (ОПА)

Онлайн пътническите агенции или онлайн платформите, както още ги наричат, се разглеждат като еквивалент на традиционните такива, но с тази разлика, че ОПА оперират само и единствено в онлайн пространството. Те предоставят на потребителя възможността да закупи богат набор от туристически услуги и продукти чрез интернет, като най – разпространени сред тях са хотелско настаняване и самолетни билети. Повечето ОПА  поддържат call – центрове, в които служители с подходяща квалификация решават сложни казуси, възникнали в процеса на работа. Като цяло моделът ОПА се счита за успешен, защото използването на интернет за развитие и популяризиране на дейността им гарантира прозрачност, ефективна дистрибуция и евтини е – търговски транзакции. OПА се отличава с редица предимства пред традиционните пътнически агенции. Те, например, имат и работят с по – голяма база клиенти, даващо им възможност за договаряне на по – големи отстъпки. Имат и по – ефективна структура на разходите, поради по – рационална и автоматизирана работа с клиенти, липсата на необходимост  да се наемат офиси в големи градове и много по – малкия персонал, необходим за нормалното функциониране на една пътническа агенция. Обикновено ОПА е добре да се специализира в една конкретна област. Може да разчита и на асистенция, като широко разпространени са и франчайзинговите ОПА, работещи съобразно правата и задълженията на франчайзинговия договор.

Понастоящем на световния туристически пазар доминират четири големи ОПА. Това са Експидия (Expedia), Травълосити (Travelocity), Орбиц (Orbitz)

и Прайслайн (Priceline). Те се появяват на пазара в периода между 1996 до 2000 година. Системите им на обслужване са организирани така, че да дават възможност на потребителите да търсят, сравняват и резервират самолетни билети, хотелски стаи, рент – а – кар, круизи и голям брой допълнителни услуги като трансфери, екскурзиии до местни забележителности и обиколни турове, които се предлагат както в организирана, така и в неорганизирана форма.

Основен отличителен белег на гореспоменатите ОПА е, че сайтовете им са разработени на различни езици и обикновено поддържат дъщерни компании в ралични части на света.

Съществуват и регионални ОПА, като по – известни сред тях са Ctrip, оперираща на китайския туристически пазар, Hotel.de, оперираща в Германия, HRS.com – оперираща също в Германия и др. Като цяло характеристиките, относно дейността им, съвпадат с тези на международните ОПА. Единствената разлика е, че те насочват усилията си към района, в който функционират като се стремят да подобрят структурата и качеството на предлаганите туристически продукти и услуги.

Като част от успешния модел на ОПА се разглежда и внедряването на виртуални маркетингови комуникации. Без да се преувеличава, ако този вид комуникация и изграждащите я елементи не се прилагат, едва ли ОПА щяха да имат такъв успех и толкова последователи под формата на реални и потенциални клиенти. Виртуалните маркетингови комуникации функционират в добре изградена маркетингова среда и онлайн пространството е катализатор за капацитета им. Това е резултат от факта, че към този момент интернет се е превърнал в мощно средство за достигане до определена значима аудитория.

Kомуникацията, която се използва за успешна реализация на дейността на ОПА, се осъществява под формата на блогове, комуникация в социални общности и имейл маркетинг.

Моделът „ОПА” все още не е толкова разпространен в България. Тепърва предстои внедряването му на българския туристически пазар. Ограничен е и броят на пътническите агенции, концентриращи усилията си само и единствено във виртуалното пространство. Типичен представител сред тях е ПА „Арпану Травъл”, намираща се в град Варна. Вече в продължение на повече от година бавно, но сигурно фирмата се опитва да наложи гореспоменатия модел в рамките на България, като предлага богато разнообразие от туристически продукти и услуги. Интересът към ОПА „Арпану Травъл”все повече нараства сред българските потребители, заради улеснението, което предлага и разнообразието от туристически услуги.

В заключение може да се каже, че ОПА, в частност „Арпану Травъл” , се развиват в една изключително конкурентна и динамична среда, което до голяма степен е резултат от неосезаемата природа на туристиеския продукт. С оглед на това те са силно зависими от способността да общуват ефективно, да предоставят точна, адекватна и своевременна информация на потребителите. Това би могло да се постигне чрез рационално внедряване, използване и приложение на виртуалните маркетингови комуникации.

19
авг.

Връзки с обществеността (PR)

PR е комуникационна теория и практика. PR е съставна и неразделна част от комуникационния мениджмънт и стратегическия маркетинг.

Комуникационния мениджмънт е една от най-древните теории и практики, с които се е оперирало от човечеството. Обекта и предмета е бил на лице още от първите периоди от възникването и развитието на човечеството. Тези периоди не са прецизирани с точна дата.

В началото около разпадането на първобитно общинния строй, всичко било примитивно. Разпадането формира и детерминира следните основни и жизнено важни предпоставки за възникването и развитието на бизнес в спонтанния, примитивен смисъл на думата.

1) Индивид-, семейното, общественото разделение на труда;

2) Частна собственост върху продуктите, фактурите на производството, пласмента. Всичко било общинска собственост;

2
юни

Дялова собственост и алтернативен туризъм „Мой Клуб“

На пресконференция в Гранд хотел „София“, фирмата Moi klub представи за първи път в България нова алтернатива на туристически продукт директно обвързан, както с нишата на недвижими имоти, така и с туризма в неговия най-съвремен облик.
Представителите на компанията: съдружници Смилена Попова – България и Павел Абрамович – Русия, както и главният консултант и проект мениджър за България – Гарет Едуърдс – Великобритания, разказаха пред медиите за същността на т.нар. ДЯЛОВА СОБСТВЕНОСТ – иновация в областта на услугите, която позволява на потребителя да налага свой собствен ритъм на свободното си време, съчетан с най-изгодни варианти за управление на семейния бюджет. В основата си дяловата собственост е начин за закупуване на част от недвижима собственост в определени луксозни имоти в България, като тази част осигурява правото на своя собственик да почива с цялото си семейство в различни точки по целия свят, всяка година.
Подобна услуга се предлага за първи път в България, но в световен мащаб се радва на 4,3 милиона почиващи годишно в общо над 76 държави, в които системата на дяловата собственост се развива с динамични темпове вече повече от 30 години.
Основната идея е, че купуваш толкова колкото можеш да ползваш. Смилена Попова каза, че минимумът е 1/16 част от даден имот, срещу която собственикът може да ползва всяка година три седмици – както в имота, в който има частичен дял, така и в имоти по целия свят, които са част от разменната система за собственици на Fractional Ownership (споделена собственост). Инвестирайки в дялова собственост чрез Мой Клуб, собствениците получават правото да членуват в Moi Klub +, който им осигурява достъп до една от най-големите организации за размяна на почивки във ваканционни имоти в света.
Цел на Мой Клуб е да направи инвестицията във ваканционен имот достъпна за повече хора, давайки им право да закупят толкова, колкото могат да ползват, като споделят отговорността и разходите по имота с други съсобственици и право на достъп до организациите за размяна по целия свят, за да извлекат максимална полза от тяхната инвестиция. Гарет Едуърдс, специалист с над 20-ет годишен опит в областта на дяловата собственост, подчерта, че инвестицията дава възможност на членовете на клуба не само да ползват своите седмици, но и да ги разменят, запазват или отдават под наем с цел генериране на приходи от инвестицията си.
Според юридическите особености на договора за покупка на дялова собственост, всеки самостоятелен дял закупен чрез Мой Клуб е притежание на инвеститора и предоставя пълна гаранция за съсобственост върху избрания от него имот. Собственикът поема отговорността и ползите произтичащи от имота, а също така и взема участие при управлението и контрола на имота пропорционални на неговия дял. Правото на собственост е реално и завинаги. Инвеститорът може да ползва, продава, завещава и дарява своята част. Дялове закупени чрез Мой Клуб гарантират право на собственост защитенo от Българското и Европейското законодателства.
Първоначално MOi Klub ще развива пазара на дяловата собственост в България и Русия, с последващо разширяване във всички източно-европейски страни. Като съдружник в компанията и един от най-големите специалисти в Русия в областта на микрофинансирането, П.Абрамович потвърди, че и българският, и руският пазар на недвижими имоти имат необходимост от развитието на тази нова услуга. По думите му повечето модели на компании за дялова собственост са разработени за англоговорящия пазар, а добър модел за такъв клуб не съществува с насоченост изцяло за източноевропейския пазар. Друг фактор, който изтъкна г-н Абрамович е, че в България все още не съществува такава система. „Свидетели сме на застой в пазара на недвижими имоти, каза П.Абрамович. До това положение доведе икономическата криза и затрудненията в областта на финансирането и инвестирането. Чрез възможностите на дяловата собственост, могат да се купят имоти на ниски цени и по този начин да се предложи на клиентите изключителна стойност за техните пари, заключи г-н Абрамович”.
Ползите от въвеждането на новата услуга и новите принципи на покупка на имот, са свързани не само с раздвижване на имотния пазар, а и с възможност за развитие на туристическите услуги и българския туристически пазар. Тъй като в своята система Мой Клуб вече има имоти, които предлага на българския пазар, компанията е получила и първите заявки за размяна с клиенти от Израел, Англия, Русия, Полша. Посредством влизането в международните системи за размяна, Moi klub ще допринесе и за реклама на туризма в България пред потенциални туристи от близо 80 държави от целия свят.

Повече за MOi Klub

Мой Клуб е първата фирма, основана в България предлагаща инвестиции в дялова собственост изцяло ориентирана към българския и руския пазар. Фирмата е ръководена от български и чуждестранни професионалисти с дългогодишен опит в областта на споделената съсобственост и ваканционите имоти. Мой Клуб гарантира на своите клиенти максимална сигурност и прозрачност на инвестицията в дялова собственост и осигурява изключителна гъвкавост при размяната и организацията на почивки с повече от 1000 различни курорта по цял свят. Към момента Мой Клуб е в преговори с няколко банки и финансови институции в страната за сключване на споразумение за преференциални условия за кредитиране на желаещите да закупят дялова собственост в имот в България.
Съдружници:
– Смилена Попова – Изпълнителен директор на MOi Klub и представляващ Бългериан Мишън ООД – фирма чийто основен бизнес е поддръжка и управление на имоти в района на Балчик и Каварна, отдаване под наем на хотелски начала, консултански услуги в сферата на недвижимите имоти.
– Павел Абрамович – вицепрезидент на най-голямата организация в Русия на Малките и средни предприятия „ОПОРА”, Президент на най-голямата микрофинансова организация в Русия „Център за микрофинансиране„ с филиали в 273 града и месечен оборот от 20 млн.долара.
– Стивън Джон Хед – Мениджър на технологичен парк във Великобритания: Grove Business Center, Grove Technology Park, Oxford.
– Уилям Антъни Фредерик Франк Морис – бивш жокей по настоящем развива собствен бизнес с ловно оръжие, екипировки за лов и др. и изпълнява всички рекламни надписи на жокеите в Англия.
– Гарет Едуърдс – главен консултант на компанията и проект директор. От 1983 година до сега работи в сферата на таймшеъра и частичната собственост, като започва от отдел продажби и стига до консултант по-въпросите на тази индустрия. Създател на модела за България, който сам по-себе си е уникален в няколко насоки – юридическата основа е напълно различна като схема, в която правата на собствениците за контрол върху управляващата фирма са гарантирани, единственият клуб, който предлага имоти в България и тяхната връзка с организациите за обмяна по целия свят. Гарет Едуърдс е работил с голяма част от гурутата в областта на консултантския бизнес в областта на недвижимите имоти .

Кратка статистика – Fractional Ownership:

Дяловата/частична собственост съществува като установена система от 16 години, но в другите страни е под друга юридическа форми. Другите държави имат конкретни закони, които са създадени за защита на собсвениците на дялова собсвеност. Тъй като в България този вид собственост не е третирана от конкретни законови разпоредби, Мой Клуб e избрал търговския закон за защита на собствениците и собственоста.
Мрежата от сайтове и компании за размяна по света съществува в повече от 76 страни, в които са включени над 7000 курорта (вилни селища), както и много индивидуални имоти, за които няма точна статистика.
През изминалите 2 години на този принцип в световен мащаб за почивали около 4,3 милиона туристи.
В световен мащаб, индустрията се оценява на $ 1,8 милиарда.
Според проучване направено от консултантската фирма в областта на дяловата собственост и недвижимите имоти – North Course (САЩ), броят на курортите в Европа се е увеличил с близо 900 в периода от 2008 до 2010 г. Проучването представя сериозни доказателства, че дяловата собсвеност се търси въпреки кризата и се очаква, че ще има значителен ръст на пазара и през следващите години. 46% от участвалите в допитването домакинства в Европа заявяват, че биха желали да инвестират в дялова собственост, 49% твърдят, че техният модел на пътуване няма да се промени в близко бъдеще, 35% смятат, че една от най-важните причини да им харесва идеята е, че споделят задължения по поддръжка и данъци, 28% отчитат финансовата си възможност за достъп до по-скъпи имоти, които иначе не биха могли да си позволят.
В системата на Fractional Ownership освен неизброим брой курорти, вилни селища и частни имоти, участват и едни то най-големите междунарорни ваканционни брандове като Wyndham Vacation Ownership, Marriott Vacation Club, Hilton Grand Vacation Club, Disney Vacation Club и др.

За въпроси използвайте формата за контакт в портала за безплатни обяви Bezplatno.BG или от тук.
За връзка GSM: 0888 92 40 74

28
май

Обяви във Facebook и Twitter

При публикуването на обяви в сайта Bezplatno.BG, се предоставя възможност за автоматично добавяне на Вашите безплатни обяви, чрез страниците на Безплатно.бг в големите социални мрежи Facebook и Twitter. Вашата обява ще бъде разгледана от стотици приятели и фенове на портала Безплатно.бг, в рамките на няколко минути. Това е по-добра видимост и популяризиране на посочените в обявите стоки и услуги. Рекламирането на обявите и конкурентното предимство, което Ви се предоставя е напълно безплатно, лесно и бързо. За добрата презентация на Вашите продукти и услуги, посочени в безплатните обяви е необходимо, да се структурира на кирилица описанието на конкретната стока или услуга, да се добавят снимки и ключови думи, които ще привлекат и задържат вниманието на търговци и клиенти и накрая, но не и на последно място е избора на точната категория, за да се фокусира вниманието на таргетирана група потребители. Усилията, които трябва да положите са минимални в сравнение с успеха, който ще постигнете. Може да започнете публикуването на Вашите обяви от следния линк „Публикувай Обява„, но за да може да редактирате Вашите обяви в бъдеще е необходимо да се регистрирате и за целта може да използвате линка „Регистрирай се

17
апр.

Реклама в Безплатно.бг

Рекламата в портала за безплатни обяви bezplatno.bg, може да се отнася за вашата:
1. Фирма – това е институционална реклама;
2. Стока или услуга – това е стокова реклама;
3. Търговска марка – това е маркова реклама;
4. Комбинация от вече изброените;

Когато се решава какъв ще е предмета на рекламата, рекламния мениджър трябва да е проучил:
1. Каква е степента на известност на марката;
2. Колко от хората, които познават фирменото име го свързват с предмета на дейност;
За да визуализираме казаното до този момент, посетете страницата реклама в сайта за безплатни обяви, Bezplatno.bg

11
апр.

VIP Обяви

Предимства и ползи от ВИП Обявите:
В уебсайта Bezplatno.bg имате възможност да публикувате вип обява или да направите вече публикувана от Вас обява вип. За да се възползвате от тази услуга е препоръчително да се регистрирате, за да може да редактирате Вашите обяви в последствие. Предлаганите варианти на вип обяви са два вида (GOLD и SILVER), като се предлагат в зависимост от периода, за които желаете Вашите обяви да са по-специални от останалите безплатни обяви или така наречените „вип обяви“. Предимствата и ползите, които ще Ви донесат вип обявите ГОЛД и СИЛВЪР са следните:

GOLD Обяви:
– голд обявите излизат над силвър обявите и безплатните обяви;
– отличават се цветово от безплатните обяви;
– излизат най-отгоре, като предложения в категорията, в която сте ги публикували;
– излизат най-отгоре над всички обяви;
– ще се показват в дясно на сайта, като последни вип обяви;
– възможност да бъдат видяни от по-голяма таргетирана аудитория;
– своевременно индексиране в една от най-големите търсачки Google;
– чрез вип обявите GOLD бързо и лесно гарантирате постигането на Вашата цел;

SILVER Обяви:
– силвър обявите излизат под голд обявите и над безплатните обяви;
– отличават се цветово от безплатните обяви;
– излизат най-отгоре над всички обяви, но след голд обявите;
– излизат най-отгере в категорията, в която сте ги публикували след голд обявите;
– ще се показват в дясно на сайта, като последни вип обяви;
– възможност да достигнат до точната таргетирана аудитория;
– индексиране в една от най-големите търсещи машини Google;
– чрез вип обявите SILVER се доближавате максимално до постигане на Вашата цел;