Skip to content

Архив за август 19th, 2011

19
авг.

Връзки с обществеността (PR)

PR е комуникационна теория и практика. PR е съставна и неразделна част от комуникационния мениджмънт и стратегическия маркетинг.

Комуникационния мениджмънт е една от най-древните теории и практики, с които се е оперирало от човечеството. Обекта и предмета е бил на лице още от първите периоди от възникването и развитието на човечеството. Тези периоди не са прецизирани с точна дата.

В началото около разпадането на първобитно общинния строй, всичко било примитивно. Разпадането формира и детерминира следните основни и жизнено важни предпоставки за възникването и развитието на бизнес в спонтанния, примитивен смисъл на думата.

1) Индивид-, семейното, общественото разделение на труда;

2) Частна собственост върху продуктите, фактурите на производството, пласмента. Всичко било общинска собственост;